เทคโนโลยีทางการศึกษา มศว.ประสานมิตร

คลิกตามไปดูรอบๆ โต๊ะ

ประชุมกลุ่มย่อย
วันเสาร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
ณ สวนอาหารบ้านใหม่

 
ชื่อ
โทรศัพท์
ที่อยู่
1
จินตนา เทียมวัน
  081-8425251
ม.มัณฑนารังสิต 2 ธัญบุรี ปทุมธานี  iamjintana@yahoo.com
2
จุน อินแก้ว 
  081-2546670
โรงเรียนปากเกร็ดวิทยา jeon1202@truemail.co.th
3
ดุสิต สถาวโรดม
  081-5377554
อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี d-usit-45@hotmail.com
4
ธงชัย เจียมพุก
  089-8124988
หมู่บ้านเฟื่องฟ้า 2 อ.เขตตลิ่งชัน จ.กรุงเทพมหานคร 02-8655306  chiampuk_111@hotmail.com
5
ประภาพร ยิ้มดี
  081-3465572
กศน.บางคล้า อ.บางคล้า  จ.ฉะเชิงเทรา   PpYimdee@yahoo.com
6
พิศาล ศรีคำ
  085-5551472 
โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ สพท.กทม.1 pisan2499@gmail.com
7
ผศ.มนตรี ศุภมันตา
  086-9008242
อยู่กับผู้มีรายนามข้างล่างนี้ treesupa@hotmail.com
8
ศันสนีย์ ศุภมันตา
  085-8186321
สำนักงาน ป.ป.ส. sansansupa@hotmail.com
9
สมชาย งามยิ่งยวด
  081-9404703
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ juntra@hotmail.com
10
สมศักดิ์ ตรีเดชา
  081-9991654
โรงเรียนกีรติศึกษา อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา treedec@hotmail.com 
11
ผศ.กำธร หมวกกุล 
  089-6355252
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย muakkul@yahoo.com
12
รศ.ดำเนิน ยอดมิ่ง
  081-5951714 
คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ phupayap@hotmail.com
13
ประสิทธิ์ พิสิฐพจมาน
  089-0916433
อดีต ผอ.โรงเรียนวัดอิมั้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110 โทร. 039-436129
14
ปรีชา ดนตรีเสนาะ
  089-6984647
บ้านโชคนานาภัณฑ์ อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 044 - 818004
15
พรพจน์ สว่างวงศ์
  086-6534606
อ.วารินชำราบ อุบลราชธานี - ศรีสะเกษ 
16
ผศ.ไมตรี บุญเคลือบ
  087-6105527
ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
17
สมพร วีระนนท์
  081-7633921
ผอ.โรงเรียนวัดปรกสุธรรมาราม (สามัคคีพิทยาคาร) จ.สมุทรสงคราม 
18
สวัสดิ์ ติลกการย์ 
  081-5979949
จ.สุราษฎร์ธานี 077-296369 chatree_pl@hotmail.com
19
รศ.ดร.สุเทพ อ่วมเจริญ 
  086-7561584
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร dsutep@yahoo.com
20
กิตติพงศ์ ชาติเฉลิมพันธุ์
-
เสียชีวิต 
21
ชุมทรัพย์ ศักดิ์นภาพรเลิศ
  032-358114
เสียชีวิต
22
ไชยยันต์ เจตินัย
  088-0808248
เสียชีวิต

 

 

คณาจารย์
 
อ.องอาจ จิยะจันทน์ 
02-5730090 หมู่บ้านเมืองทอง 1
 
อ.เกษม บุญส่ง
086-5431166
 
อ.พิลาศ เกื้อมี
089-9201891 อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
 
อ.ไพโรจน์ เบาใจ
089-4441016
 
อ.เกศินี โชติกเสถียร
081-9179285
 
อ.ประสงค์ เอมรัฐ
02-5881946 งามวงศ์วาน
 
อ.สมพร ชมอุตม์
02-2791432 134 ซอยกาญจนาคม (พหลฯ 2) กทม. 10400
 
อ.ชม ภูมิภาค
02-3223211
 
อ.เริงลักษณ์ โรจนพันธ์
  -
 
อ.สมหวัง เล็กน้อย
  -